ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
катедра Електрически апарати WWW
катедра Електрически машини
катедра Електроенергетика WWW
катедра Електроснабдяване електрообзавеждане и електротранспорт